woensdag 2 januari 2013

Goede voornemens?

Goede voornemens? 

Aan het begin van het jaar maken velen onder ons ... jawel, goede voornemens!

Misschien kan het boekje 'De kunst van Kaizen', van Robert Maurer jou hier inspiratie bij geven.. om die goede voornemens vol te houden...

De gedachte is eenvoudig: grote veranderingen komen tot stand door kleine stapjes te nemen in de richting van je doel.

De techniek is even eenvoudig:
- stel eenvoudige vragen
- denk enkelvoudige gedachten
- voer simpele acties uit
- los kleine problemen op
- geef jezelf kleine beloningen
- herken kleine momenten

Met die kleine stappen omzeil je volgens Maurer de automatische weerstand van de hersenen tegen nieuw gedrag. Het doel is je leven te veranderen zonder angst of tegenslag..

Robert Maurer is hoogleraar aan de medische faculteit van UCLA  en geeft wereldwijd lezingen en seminars over de techniek van Kaizen.

Ik wens jullie veel leesplezier en een geweldig 2013 waarin goede voornemens effectief worden uitgevoerd voor meer QOL!


maandag 20 augustus 2012

Vakantie?


Vakantie – even noodzakelijk als slapen!

Omdat we steeds harder werken en het werk meer en meer doordringt tot in de privésfeer, worden herstelperiodes steeds belangrijker. Vakantie is een uitstekende manier om aan deze herstelbehoefte te voldoen, maar niet elke vakantie is even ontspannend...
Terwijl weekends meestal (net) voldoende zijn om te recupereren van het werk, kunnen we tijdens vakanties onze energievoorraden aanvullen waardoor we nadien gemotiveerder terug aan de slag kunnen.
Het ideale recept voor een geslaagde vakantie bestaat niet. Of je actief bezig bent of passief luiert maakt weinig uit, zolang je er plezier aan beleeft – je ervaring is belangrijker dan de specifieke activiteit. Veel mensen doen bijvoorbeeld niets liever dan luieren tijdens een strandvakantie, maar wie op skivakantie door een ongeval moet rusten beleeft daar weinig plezier aan. Zolang je zelf kan kiezen wat je doet, loopt het meestal goed.
Of vakanties één of meerdere weken duren maakt weinig verschil: je stemming piekt ongeveer in het midden van de vakantie (voor langere vakanties rond de achtste dag) en vier weken na de vakantie zijn de positieve effecten verdwenen. In vele gevallen zakt je stemming zelfs sneller terug naar het niveau van voor de vakantie. Als je na je vakantie in je vrije tijd nog ontspanningsmomenten kan inlassen, geniet je wel langer na.
Op basis hiervan zou je kunnen besluiten dat het beter is om meerdere keren per jaar één week vakantie te nemen in plaats van één lange vakantie. Voorlopig is het effect van vakantie op heel wat lichamelijke processen echter nog niet onderzocht (bv. bloeddruk, stresshormonen, slaap-waak-ritme) en het is best mogelijk dat langere vakanties daarop wel positieve effecten hebben. Wat zeker vaststaat, is dat we vakantie nodig hebben: wie jaarlijkse vakanties overslaat heeft meer risico op vroegtijdig overlijden.

Internetbron: A Brandnewday, nieuwsbrief augustus 2012

zondag 1 juli 2012

Vitamine D mogelijk effectief bij depressie


BAARN - Vrouwen met een depressie hebben baat bij behandeling van hun vitamine D-tekort. Tot die conclusie komen onderzoekers van het Bayhealth Medical Center in Dover.
Het corrigeren van het vitamine D-tekort leidde bij vrouwen met een milde of ernstige depressie tot een verbetering van hun symptomen. "De vitamine heeft mogelijk een (nog niet bewezen) effect op de stemming. En een tekort vergroot depressie", vertelt onderzoeker Sonal Pathak. "als vervolgonderzoek dit bevestigt, kunnen we de behandeling van depressie verbeteren."

Tekort
Pathak presenteerde de resultaten van een kleinschalig onderzoek op de jaarlijkse bijeenkomst van The Endocrine Society in Houston. Zij bestudeerde drie vrouwen met een depressie. De vrouwen slikten antidepressiva en hadden een vitamine D-tekort.

Na twaalf weken met een vitamine D-therapie was het tekort opgeheven. Daarbij rapporteerden alle vrouwen een verbetering van hun depressiesymptomen. Bij een vrouw was na de therapie zelfs sprake van een milde, in plaats van ernstige depressie.

Stemming
Eerdere onderzoeken suggereerden ook al dat vitamine D invloed heeft op stemming en depressie. Volgens Pathak is het hoog tijd voor een groot onderzoek om te bekijken of het verband causaal is.

Internetbron: medinews.be

zondag 10 juni 2012

Kwaliteitsvol sterven - Studiedag


Beste,

Via de VVPAZ werd mij de volgende studiedag onder de aandacht gebracht:

Kwaliteitsvol Sterven
Mini-symposium Medische Raad en Ethische Commissie Ziekenhuis Torhout
Zaterdag 20 oktober 2012

Voor meer informatie: http://kwaliteitsvolsterven.be/

Vriendelijke groeten,
Kathleen Teughels

donderdag 31 mei 2012

Relaxte mensen zijn intelligenter en leven langer

Intelligente mensen leven langer. De oorzaak van dat lange leven was lang onduidelijk, maar een onderzoek onder bijen lost dat mysterie eindelijk op. Mensen die beter bestand zijn tegen stress, kunnen beter leren. En bestand zijn tegen stress zorgt bovendien voor een langer leven: stress is namelijk de belangrijkste veroorzaker van (vroegtijdige) ouderdom en een korter leven.
De onderzoekers verzamelden een aantal honingbijen. De dieren zijn een prima model, want ze kunnen getraind worden en onthouden informatie. De bijen leerden – terwijl ze in stro vastzaten – een bepaalde geur te associëren met een beloning. Zodra de geur opdook, kwam er een druppel suiker naar beneden. De snelle leerlingen hadden dat al vlot door en staken hun tong uit wanneer de geur vrijkwam. Andere bijen hadden meer tijd nodig om dat verband te leggen.
Stress
Nadat de onderzoekers vast hadden gesteld welke bijen intelligent en minder intelligent waren, stelden ze de dieren bloot aan de ultieme stresstest: een omgeving met zeer veel zuurstof. Elk dier heeft zuurstof nodig, maar als er teveel zuurstof is, komen in het lichaam radicalen vrij die celmembranen afbreken en ervoor zorgen dat cellen zelfmoord plegen. En dat werkt ouderdom in de hand.
Zuurstof
Ook de bijen hadden overduidelijk last van de zuurstof. Maar de intelligente dieren hielden het opvallend genoeg wel langer uit: gemiddeld 58,8 uur. De minder intelligente bijen gaven het gemiddeld na 54,6 uur op. Dat wijst erop dat de intelligente bijen een sterker systeem hebben dat in staat is om de verwoestende radicalen in ieder geval tijdelijk tegen te houden.
IQ
De onderzoekers suggereren dat het alles te maken heeft met stress. De dieren die als intelligenter werden bestempeld, hadden tijdens het eerst experiment al aangetoond dat ze in een stressvolle situatie (het stro) beter presteerden. Waarschijnlijk zijn ze simpelweg beter bestand tegen stress en zorgt dat ervoor dat ze een hoger IQ en een langer leven hebben.
Volgens de wetenschappers is de kans groot dat ditzelfde voor mensen geldt. Beter bestand zijn tegen stress resulteert zowel in een hoger IQ als in een langer leven. De onderzoekers willen nu uitzoeken welk biologisch systeem of stofje ervoor zorgt dat we beter bestand zijn tegen stress. Wellicht kan dit stofje ook bij mensen met veel stress worden toegediend. Zo zou iedereen (relaxt of niet) langer kunnen leven.
Internetbron: http://www.psycholoog.be/

dinsdag 29 mei 2012

Dementie


Minder gevallen dementie dan gedacht

Stijging dementie door vergrijzing wellicht minder explosief dan verwacht

Hoewel het absolute aantal mensen met dementie door de vergrijzing van de bevolking de komende jaren zeker verder zal stijgen, zal deze stijging wellicht minder explosief zijn dan eerder is voorspeld. Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat het relatieve aantal nieuwe gevallen per jaar per leeftijdscategorie is afgenomen. Op 8 mei publiceren de onderzoekers hun bevindingen in het wetenschappelijk tijdschrift Neurology.
Wetenschappelijk onderzoeker Elisabeth Schrijvers van de afdeling Epidemiologie van het Erasmus MC vergeleek twee groepen deelnemers aan de ERGO (Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek) – studie in de leeftijden tussen 60 en 90 jaar. In de groep die in 2000 met ERGO is gestart komt dementie per leeftijdscategorie minder vaak voor dan in de groep die in 1990 is gestart. Daarnaast blijkt uit MRI scans dat het breinvolume in de 2000-groep groter is en er minder vaatschade is.

Schrijvers: “Een ander opvallend verschil tussen de twee groepen is dat de 2000-groep over het algemeen ongezonder is dan de 1990-groep voor wat betreft risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk en overgewicht. Tegelijkertijd gebruiken mensen in die groep ook veel meer risicoverlagende medicatie zoals cholesterolverlagers en bloedverdunners.” Een direct verband tussen het grotere medicijngebruik en het minder voorkomen van dementie mag echter niet worden verondersteld vanwege te kleine aantallen in de studie. .Schrijvers: “Dat wordt stof voor nader onderzoek.”

ERGO, ook wel The Rotterdam Study van het Erasmus MC is een van de grootste epidemiologische studies in de wereld. Dit onderzoek bestudeert 15.000 inwoners van de Rotterdamse wijk Ommoord die ouder zijn dan 45 jaar. 
Het Erasmus MC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra (UMC's) in Nederland en heeft als algemene doelstelling het behartigen van de gezamenlijke belangen van de UMC's. Andere UMC's die deel uitmaken van de NFU zijn het AMC, azM, LUMC, UMCG, UMC St Radboud, UMC Utrecht en VUmc. In totaal zijn 60.000 medewerkers verbonden aan de acht UMC's.
Internetbron: Nieuwsbrief Mentaal Alert, Mei 2012

zondag 27 mei 2012

Vitamine D

Nu de zon terug volop schijnt, is het de ideale moment om eens stil te staan bij het belang van vitamine D. Veel mensen hebben hier een tekort aan doordat ze onvoldoende opdoen in het zonlicht of via voeding. Zeker bij mensen met psychische problemen kan dit leiden tot een vicieuze cirkel. Ze voelen zich moe en hebben geen zin om de stap naar buiten te zetten of hebben geen energie om aandacht te besteden aan gezonde voeding. Hierdoor daalt onder andere hun gehalte aan vitamine D, wat hen dan weer vermoeider maakt en dus kwetsbaarder voor onder andere depressie. http://goo.gl/HQryo